AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Is uw organisatie al AVG compliant? Neem snel maatregelen!

De AVG geldt voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt. Dus niet alleen voor grote bedrijven, maar ook voor kleine mkb’ers en zzp’ers.

Is uw organisatie er klaar voor?

DE OPLOSSING VAN CREATECS WERKT!

Onze privacy consultants helpen u graag uw organisatie zo op orde te krijgen dat u voldoet aan de AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming

WORDT AVG READY MET ONS 5 STAPPENPLAN!

FASE 1

INTAKE & NULMETING

In deze fase doen we bij u op kantoor een uitgebreide nulmeting, waar staat u nu. We gaan in op bedrijfsprocessen en datagebruik en maken een begin met het opzetten van een digitale AVG structuur.

FASE 2

OPLEIDEN FG of AVG VERANTWOORDELIJKE

Onze privacy consultant gaat degene die in uw organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de AVG opleiden. We nemen ruim de tijd om alle begrippen, vereisten en bepalingen uit te leggen.

FASE 3

AVG COMPLIANCE IMPLEMENTATIE

Nu krijgt u van onze privacy consultant een pakket maatregelen die u helpen om AVG compliant te worden. Soms simpele oplossingen, soms ook ingrijpende maatregelen. Na afloop van dit consult is uw organisatie op papier AVG ready.

FASE 4

AVG COMPLIANCE AUDIT

Nadat u de tijd heeft gehad om alle maatregelen in uw organisatie te implementeren komt uw privacy consultant nogmaals langs om de vooruitgang te bespreken, en te monitoren of u nu AVG compliant bent. Naar aanleiding van deze audit ontvangt u een eindrapportage.

FASE 5

CERTIFICERING

Natuurlijk besluiten we het traject met een vergelijk tussen de nulmeting en de audit, waarna certificering volgt. U hoeft zich geen zorgen te maken over boetes, wel blijft u verantwoordelijk voor beschermen van persoonsgegevens van klanten, personeel en anderen.

Veel bedrijven en organisaties is het nog niet gelukt om AVG compliant te worden. Een probleem waar veel bedrijven en organisaties tegen aan lopen is dat er heel veel informatie over de AVG beschikbaar wordt gesteld via de media, maar dat er geen werkbare oplossingen worden geboden.

Veelgebruikte termen zijn aantoonbaarheid en awareness.

Createcs Privacy Consultants heeft daarom een AVG Compliance Traject opgesteld. Dit hebben we gedaan op basis van het CIPM programma van de IAPP, een organisatie die zich focust op Privacy Management en een speciaal beleid heeft uitgewerkt op basis van de Europese wetgeving voor privacy (GDPR).

Voordelen van ons AVG Compliance Programma is dat er een praktisch en werkbaar AVG beleid ingesteld kan worden. Middels ons Privacy handboek wordt het AVG beleid en de bijbehorende maatregelen inzichtelijk gemaakt voor uw organisatie. Ook krijgt u de beschikking over een webaccount waar u een zeer uitgebreide FAQ vindt en formulieren en instructies kunt downloaden.

Wij adviseren om het AVG Compliance Programma zo snel mogelijk te starten aangezien de AVG wetgeving inmiddels gehandhaafd wordt door de autoriteit persoonsgegevens.

KIES HET PAKKET DAT BIJ UW ORGANISATIE PAST

Met ons BRONZE pakket doorlopen we alle bovenstaande fases om uw organisatie AVG Compliant te maken.

PAKKET BRONZE   vanaf €3950,-
Privacy Consultant uren: 40

Eigen uren: 60+

  • AVG Traject met de vijf fasen

U krijgt het AVG Compliance handboek en een eigen account op createcs.nl met downloads, instructies, FAQ en meer.

Met ons SILVER pakket doorlopen we alle bovenstaande fases om uw organisatie AVG Compliant te maken. Daarnaast verzorgen we Staff Trainingen die uw werknemers helpen zich de AVG eigen te maken.

PAKKET SILVER vanaf €4850,-
Privacy Consultant uren: 50

Eigen uren: 40+

  • AVG Traject met de vijf fasen
  • AVG Staff Training

U krijgt het AVG Compliance handboek en een eigen account op createcs.nl met downloads, instructies, FAQ en meer.

Met ons GOLD pakket doorlopen we alle bovenstaande fases om uw organisatie AVG Compliant te maken. Daarnaast verzorgen we Staff Trainingen die uw werknemers helpen zich de AVG eigen te maken. Maar u wilt natuurlijk dat iedereen in uw organisatie zijn eigen verantwoordelijkheid pakt als het gaat om het toepassen van de AVG. 

Daarom is er de Privacy Awareness Training, een training die kan bestaan uit verschillende spelvormen, met het doel om bewustwording te vergroten. Uw medewerkers zullen toegerust worden om zelf situaties te herkennen en de AVG actief toe te passen in hun werkomgeving.

PAKKET GOLD vanaf €6650,-
Privacy Consultant uren: 70

Eigen uren: 20+

  • AVG Traject met de vijf fasen
  • AVG Staff Training
  • Privacy Awareness Training

U krijgt het AVG Compliance handboek en een eigen account op createcs.nl met downloads, instructies, FAQ en meer.

NEEM DIRECT CONTACT OP!

VEELGESTELDE VRAGEN

De nieuwe Europese privacy wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze komt in de plaats van de huidige privacy wetten. In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR).

Persoonsgegevens

U mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken. U moet daarvoor een grondslag (wettelijke basis) hebben, en dat kunnen aantonen. Daarnaast moet u betrokkenen informeren over uw gebruik van hun gegevens. Kunt u straks aantonen dat u een grondslag heeft?

Verantwoordingsplicht

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt meer verantwoordelijkheid bij u als organisatie om aan te tonen dat u aan de privacyregels voldoet. Door te voldoen aan uw verantwoordingsplicht (accountability) levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

U bent verplicht verantwoording af te leggen over uw gegevensverwerkingen wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens daar om vraagt. Zorg daarom dat u aan uw verantwoordingsplicht voldoet vanaf 25 mei 2018. Vanaf dan geldt de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens kan hoge boetes uitdelen als u deze wet niet goed uitgevoerd hebt.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Ja, de nieuwe Europese privacywet geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dus ook voor kleine mkb’ers en zzp’ers die gegevens verwerken. Zoals het bijhouden van afspraken van klanten, telefoonnummers van klanten of personeelsinformatie.

Neem contact op via de website, of gebruik de volgende contactgegevens:

privacy@createcs.nl
06 55 51 11 79

Het keurmerk en de certificering van Createcs is geen officieel keurmerk. Op dit moment zijn er in Nederland nog geen geaccrediteerde certificatie-instellingen voor het afgeven van AVG-certificaten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Zodra de RvA certificatie-instellingen heeft geaccrediteerd om AVG-certificaten te verlenen, vindt u die informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens en die van de RvA.

Waarom verlenen wij dan wel een certificering en een keurmerk? Omdat het goed is om aan uw klanten te laten zien dat u serieus werk gemaakt heeft van het implementeren van de AVG wetgeving in uw organisatie. Het keurmerk is voorzien van een jaartal, zodat duidelijk is of uw organisatie ze laatste ontwikkelingen in de wetgeving heeft toegepast.

U kunt dus geen rechten ontlenen aan ons keurmerk, maar het is wel een mooi bewijs van uw inspanningen om persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk te behandelen.

De wereld van de AVG

Oeps. Datalek niet gemeld

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt taxidienst Uber een boete van 600.000 euro op voor het verzwijgen van een datalek. De autoriteit spreekt van een ernstig verwijtbare nalatigheid.

Big Talpa is watching you

Datahongerige tech-bedrijven huizen al lang niet meer uitsluitend in Silicon Valley, maar zitten nu ook in Hilversum. John de Mols Talpa bouwt aan een grote datamachine waarmee het bedrijf persoonsgegevens van kijkers verzamelt, analyseert en uitvent.

Let op: nep AP werkzaam

Ondernemers moeten oppassen als ze een bericht krijgen van de Autoriteit Persoonsgegevens. De toezichthouder waarschuwt voor profiteurs die kwalijke nepbrieven versturen.

Privacy inmiddels toch wel een dingetje

Er wordt steen en been geklaagd over de bescherming van privacy en data. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens heeft de afgelopen zes maanden meer dan zevenduizend klachten en tips voorgeschoteld gekregen.

EEN AANTAL VAN ONZE KLANTEN EN PARTNERS

 
  • Createcs Privacy Consultants - AVG Ready, AVG Compliance, GDPR Awareness