Ruim 7000 klachten en tips na invoering van nieuwe privacywet

Sinds de invoering van de nieuwe privacywet, een half jaar geleden, zijn er ruim 7000 klachten en tips binnengekomen over mogelijke schendingen. Ook hadden veel mensen er vragen over.

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kwamen tienduizend telefonische vragen binnen, meldt dagblad Trouw. De privacy staat hoog op de agenda van burgers en organisaties, maar er gaat nog genoeg mis en er is onduidelijkheid over wat wel en niet mag.

Volgens privacyadvocaat Otto Volgenant, van Boekx Advocaten, is het voor gebruikers lastig hun recht te halen. Grote bedrijven ‘graven zich met de AVG in de hand juridisch in’, stelt de jurist. Zijn kantoor ziet veel zaken van gebruikers die een beroep doen op ‘het recht om vergeten te worden’.

Niet om bang te maken

Kleine organisaties, zoals scholen en verenigingen, durven geen foto’s meer te maken of de e-mailadressen van hun  leden te vermelden. Volgenant meent dat de AVG er niet is om deze organisaties bang te maken, maar mensen te beschermen tegen grote bedrijven als Google en Facebook.

Sommige klachten hebben geleid tot onderzoek. Met stevig boetes tot gevolg. De privacywaakhond constateerde bijvoorbeeld dat bij het UWV de bescherming van data niet op orde was. Als de uitkeringsinstantie dat niet binnen een jaar oplost, dan volgt een dwangsom van 150.000 euro per maand.

Geen onnodige drempels

David Korteweg van online burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom ziet ook dat bedrijven nog niet altijd goed omgaan met verzoeken van mensen om inzage in de gegevens die er over hen worden bewaard. Bij een bedrijf als KPN bijvoorbeeld, dat wel online data verzamelt maar alleen verzoeken per post in behandeling neemt.

,,Volgens de AVG mogen er geen onnodige drempels worden opgeworpen”, zegt Korteweg. Toch vindt hij het te vroeg om dus maar te concluderen dat de privacy niet is verbeterd het afgelopen half jaar. ,,Veel gaat afhangen van hoe de toezichthouders handhaven en hoe de wet geïnterpreteerd gaat worden.”

De AP zegt druk bezig te zijn met het analyseren van alle klachten en tips die binnenkwamen. Knelpunten die naar voren komen, krijgen als eerste aandacht. De eerste officiële evaluatie van de wet, waar de Tweede Kamer om heeft gevraagd, volgt in januari, laat het ministerie van justitie en veiligheid weten.

Bron: AD Binnenlandredactie