AVG Compliance Traject

Pakket Bronze

Het bronze pakket is toereikend om uw hele organisatie AVG compliant te krijgen. Onze consultant komt minstens 4x bij u langs voor een uitgebreid traject. Wat kunt u van het Bronze pakket verwachten?

Ons AVG Compliancy traject bestaat uit 5 fasen:

Fase 1 Intake en nulmeting
Fase 2 Opleiden FG / AVG verantwoordelijke
Fase 3 AVG Compliance implementatie
Fase 4 Audit
Fase 5 Certificering

Uw organisatie wordt door ons doorgelicht, en risico’s worden ingeschat en benoemd. Verder verschaffen we alle tools die benodigd zijn volgens de AVG. Uiteraard voorzien we u van onze AVG werkmap, en krijgt u een inlog op onze website met alle info, een zeer uitgebreide FAQ, downloads en instructies.

Dit is een compleet traject, alle aspecten van de AVG komen aan bod, en tegelijkertijd wordt uw organisatie doorgelicht, en krijgt u handvatten om uw organisatie AVG Ready te maken. Maak snel een afspraak want de deadline is allang verstreken!

Offerte

Pakket Silver

Het Silver pakket gaat dieper. Uiteraard worden alle fases van het traject doorlopen. Maar na of tijdens het AVG compliancy traject wordt er ook ruimschoots tijd ingeruimd om uw medewerkers te trainen. De AVG Staff Training is een theoretische training voor medewerkers over de inhoud van de AVG en een kennismaking met AVG procedures.

Dit pakket bestaat dus uit:

De vijf Compliancy Fases zoals bij het Bronze pakket beschreven
De AVG Staff Training, waarbij onze privacy consultants uw medewerkers trainen om de procedures die door de AVG worden opgelegd te begrijpen en uit te voeren.

Dit is een omvangrijk traject, alle aspecten van de AVG komen aan bod, en tegelijkertijd wordt uw organisatie doorgelicht, en krijgt u handvatten om uw organisatie AVG Ready te maken. Daarnaast een training voor uw medewerkers, om AVG ready te zijn! Maak snel een afspraak want de deadline is allang verstreken!

Offerte

Pakket Gold

Het Gold pakket is het beste dat we u aan kunnen bieden. Uiteraard wordt ook bij dit pakket alle fases van het traject doorlopen. Maar na of tijdens het AVG compliancy traject wordt er ook ruimschoots tijd ingeruimd om uw medewerkers te trainen.  Naast de theoretische AVG Staff Training wordt ook AVG Awareness bijgebracht.

AVG Awareness wil zeggen dat het juist behandelen van privacy gevoelige informatie een denkwijze wordt. Bewustwording trainen lukt niet met theorie. Vandaar dat Createcs gebruik maakt van gamification, verscheidene spelvormen om bewustwording te triggeren. Zo kan er onder andere gekozen worden uit discussie-spelvormen, een bordspel en een escaperoom.

Naast spelvormen wordt er ook tijd ingeruimd voor reflectie en praktijkvoorbeelden.

Dit pakket bestaat dus uit:

De vijf Compliancy Fases zoals bij het Bronze pakket beschreven
De AVG Staff Training
De AVG Awareness Training, die uw werknemers helpt zich te motiveren de AVG zich eigen te maken. Werknemers leren situaties te herkennen om de AVG actief toe te passen in hun werkomgeving.

Dit is het meest omvangrijke traject, alle aspecten van de AVG komen aan bod, en tegelijkertijd wordt uw organisatie doorgelicht, en krijgt u handvatten om uw organisatie AVG Ready te maken. Daarnaast een training voor uw medewerkers, om AVG ready te zijn, en AVG Awareness training. Met deze aanpak is gegarandeerd uw organisatie klaar voor de toekomst. Maak snel een afspraak want de deadline is allang verstreken!

Offerte

Privacy en Cookie Statements

BESCHERM DE BEZOEKERS VAN UW WEBSITE

WAT IS EEN COOKIESTATEMENT, EEN PRIVACYSTATEMENT, EN WAT MOET ER IN STAAN?

Createcs heeft pasklare statements die u kunt gebruiken om uw website te laten voldoen aan de AVG.

Createcs Privacy Consultants - AVG Ready, AVG Compliance, GDPR Awareness

Maak het uzelf gemakkelijk door een kant en klare cookie en/of privacy statement aan te schaffen. Plaats deze op uw website. Heeft u een webshop of mogelijkheden dat uw klanten een account kunnen aanmaken? Laat onze privacy consultants beoordelen of uw werkwijze voldoet aan de AVG.

Offerte

Verwerkersovereenkomst

WIE VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS VAN UW BEDRIJF

ZIJN ALLE PARTIJEN DIE BIJ PERSOONSGEGEVENS KUNNEN ZICH BEWUST VAN HUN PLICHTEN?

Createcs heeft pasklare verwerkersovereenkomsten die u kunt gebruiken om partijen die bij persoonsgegevens kunnen (denk aan uw boekhouder, interim, etc.) zich te laten committeren aan uw op de AVG gebaseerde manier van werken.

Createcs Privacy Consultants - AVG Ready, AVG Compliance, GDPR Awareness

Wilt u pasklare overeenkomsten die u kunt laten tekenen door personen of bedrijven die eventueel toegang hebben tot persoonsgegevens van uw klanten of personeel? Neem dan contact op met CREATECS, wij hebben deze klaar liggen voor u.

Offerte

Privacy Beleid

ZIJN UW MEDEWERKERS GETRAIND IN DE TOEPASSING VAN DE AVG?

ZIJN ALLE MEDEWERKERS DIE MET PERSOONSGEGEVENS WERKEN ZICH BEWUST VAN HUN PLICHTEN?

En wat is de houding van u en uw medewerkers? Wat moet u doen bij een datalek?

Createcs Privacy Consultants - AVG Ready, AVG Compliance, GDPR Awareness

Heeft u nog geen passend privacy beleid? Waar moet u dan aan denken? Welke documenten moet u klaar hebben liggen bij een audit door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)? Neem contact op met onze privacy consultants, dan helpt CREATECS u om klaar te zijn voor de toekomst.

Offerte

Security Scan

WAAR SLAAT U PERSOONSGEGEVENS OP?

EN HOE VEILIG IS DAT?

Onze privacy consultants helpen u om de verborgen hoekjes van uw organisatie bloot te leggen en risico’s op datalekken tot een minimum te beperken.

Createcs Privacy Consultants - AVG Ready, AVG Compliance, GDPR Awareness

Wellicht heeft u het goed op orde. Maar kent u de fijne details van de AVG? Zijn persoonsgegevens écht veilig in uw organisatie? Laat onze privacy consultants uw bedrijf doorlichten zodat u niet door een onverwachte datalek verrast wordt. Neem nu contact op met CREATECS!

Offerte

CREATECS – We mind your Privacy