AVG legt informatieverzoek bij loonbeslag aan banden

,

Als een werknemer met financiële problemen kampt, kan dit uitmonden in een loonbeslag. Klopt een deurwaarder hiervoor met een informatieverzoek bij uw organisatie aan, dan is medewerking verplicht. Op grond van de AVG moet de informatie wel beperkt zijn tot gegevens over het inkomen van de werknemer.

Anders dan bij een loonbeslag is er bij een eerste informatieverzoek van een gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar geen exploot of dwangbevel bijgevoegd. Toch moet uw organisatie naar aanleiding daarvan wel verplicht informatie doorgegeven, anders kan de schuld uiteindelijk voor rekening van de werkgever komen. Zo zal de beslaglegger willen weten of het loon wekelijks, vierwekelijks of maandelijks wordt uitbetaald en wat de hoogte is van het (netto-)loon. Deze informatie is immers nodig om de beslagvrije voet (tool) te kunnen berekenen.

Privacy van de werknemer belangrijk

Op andere, zeer privacygevoelige vragen hoeft de werkgever echter niet verplicht antwoord te geven. Is het niet het eerste loonbeslag dat op het loon van een werknemer wordt gelegd, dan is het soms al voldoende om de gerechtsdeurwaarder door te verwijzen naar de eerste beslaglegger. Zo dwingt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de werkgever om zich bewust te zijn van de informatieverstrekking bij een informatieverzoek.

De administratie moet beschermd

Met de nieuwe Europese privacyregels moet ook de werkwijze bij loonbeslag (tool) kritisch bekeken worden. Een loonbeslag levert extra werk op en het is daarom verleidelijk om een kopie van het formulier te bewaren als beginnetje voor een eventuele volgende keer. Het is dan zaak om de documentatie achter slot en grendel te bewaren en te vernietigen zodra de schuld van de werknemer (tools) is voldaan.
Het is handig om het informatieverzoek snel via de mail terug te sturen naar de deurwaarder die het verzoek deed. Door bijvoorbeeld alleen het dossiernummer in de mail te vermelden en om een wachtwoord te vragen voor het openen van het ingescande document zijn de gegevens goed beschermd.

Bron: 3 december 2018 Door redactie  Salarisrendement – Rendement.nl