AVG legt gebruik van wifitracking sterk aan banden

Wifitracking is gebonden aan strenge privacyregels en daarom in zeer weinig gevallen toegestaan. Dat meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar aanleiding van vragen over dit onderwerp. Wifitracking is het volgen van mensen via hun mobiele apparatuur. Daarbij wordt het signaal van mobiele telefoons gebruikt om groepen mensen in de gaten te houden. In de praktijk gebruiken bedrijven deze techniek bijvoorbeeld in en rond winkelcentra of andere (semi-)openbare plekken zoals stations.

Volgens de AP gaat het echter bijna altijd om verwerking van persoonsgegevens en is het daarom aan strenge regels gebonden. “Het digitaal volgen van mensen op (semi-) openbare plekken is een inbreuk op de privacy die slechts bij uitzondering gebruikt mag worden”, verklaart AP-bestuursvoorzitter Aleid Wolfsen. “Er zijn vrijwel geen redenen die het volgen van winkelend publiek of reizigers rechtmatig maakt. Bovendien zijn er minder ingrijpende methoden om hetzelfde doel te bereiken, zonder schending van de privacy.” Ook als de gegevens geanonimiseerd worden verwerkt en bewaard, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing, aldus de AP.

De privacyregels schrijven voor dat organisaties die persoonsgegevens verwerken, een goede grondslag moeten hebben voor die verwerking. “Bij wifitracking zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om het uitvoeren van een contract of om het handhaven van de veiligheid”, stelt de autoriteit. Maar zelfs dan zijn er vaak andere minder ingrijpende alternatieven.

Bron: Security.nl