AMSTERDAM – Er wordt steen en been geklaagd over de bescherming van privacy en data. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens heeft de afgelopen zes maanden meer dan zevenduizend klachten en tips voorgeschoteld gekregen.

 De privacywaakhond heeft het naar eigen zeggen heel erg druk sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zes maanden geleden.

De binnengekomen klachten en tips worden de komende weken geanalyseerd, waarna gerichte onderzoeken naar bedrijven of sectoren kunnen worden ingesteld.

Onderzoeken naar bedrijven op stapel

De afgelopen zes maanden heeft de AP vooral verkennende onderzoeken uitgevoerd bij overheidsinstellingen, ziekenhuizen, banken en verzekeraars.

Bij het UWV constateerde de privacywaakhond bijvoorbeeld dat de bescherming van data niet op orde was. Als de uitkeringsinstantie dit niet voor 31 oktober 2019 oplost, volgt een dwangsom van 150.000 euro per maand.

Zo’n last onder dwangsom werd eerder al opgelegd aan de private bank Theodoor Gillissen, nu InsingerGillissen, die een klant inzage in zijn gegevens weigerde. De bank moest 48.000 euro aftikken.

Ook bij de Belastingdienst wordt nog niet volledig aan de nieuwe regels voldaan. Zo zit het bsn-nummer voor zzp’ers in hun btw-nummer, en dit zijn persoonsgegevens die openbaar zijn. De fiscus krijgt tot 25 mei 2019 de tijd om aan de wet te voldoen.

Bron: Telegraaf 23 nov. 2018 in FINANCIEEL